VCA OPLEIDINGEN

VCA OPLEIDINGEN

Jaarlijks zijn er helaas meer dan 150.000 werknemers betrokken bij een bedrijfsongeval. De ARBO wet stelt daarom dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich in het bedrijf bevinden. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Opdrachtgevers kunnen eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA en van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald.

Een afgeronde VCA-opleiding helpt om gevaarlijke situaties te beperken of te voorkomen, het verhoogt de kennis van medewerkers en maakt de werknemer bewust van mogelijke risico’s tijdens de werksituatie. Door het behalen van het VCA-diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis wel degelijk in huis hebben.

Ons aanbod

  • B-VCA Cursus
  • VOL-VCA Cursus
  • VCA voor moeilijk lerenden
    Wij bieden een VCA-cursus aan voor kandidaten die moeilijk kunnen leren, zij krijgen extra begeleiding.
    Je kunt ook kiezen voor zelfstudie of voor een klassikale cursus.