BHV CURSUSSEN

Diverse BHV cursussen

Basis BHV
Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het begeleiden van een ontruiming van een bedrijfspand het verlenen van Eerste Hulp. Een BHV-basiscursus bestaat uit de onderdelen Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming.

Herhaling BHV
In deze herhalingscursus worden kennis en vaardigheden uit de basiscursus BHV opgefrist. De deelnemers moeten de verschillende competenties die in de basiscursus aan bod zijn gekomen, kunnen uitvoeren.

Ons aanbod

 • NIBHV Basis BHV
  Duur: 4 dagdelen
 • NIBHV Herhaling BHV
  Duur: 2 dagdelen
 • Maatwerk: Basis BHV
  Duur: 2 dagdelen
 • Maatwerk: Herhaling BHV
  Duur: 1 of 2 dagde(e)l(en) (afhankelijk van de inhoud v/d cursus en groepsgrootte)